dk se  no  en  es  fi  fo  

Hjelp til opplesing

Denne hjemmesiden kan leses opp ! Marker den tekst du ønsker lest opp og klikk på ’spill-av’ tasten. Etter få sekunder leses teksten opp. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bruke leseWEB 2.0.

Funksjoner i leseWEB 2.0.

leseWEB 2.0 har en såkalt ’flytende’ toolbar som scroller ned siden når du leser tekst. leseWEB 2.0 har følgende taster:

Afspil-knappen Spill-av knappen.. Når du klikker på ’spill-av’ knappen leses markert tekst opp. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+L’.

Stop-knap Stopp knapp. Når du klikker på ’stopp’ knappen stoppes umiddelbart opplesing. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+S’.

Hjælp-knap Hjelp. Beskriver bruk av leseWEB 2.0 (denne siden) . Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt + J’

  Innstillinger: Når du klikker på innstillingsknappen åpner du menyen der du kan justere på opplesningshastighet samt tilpasse kvalitet på opplesning til din tilknytningshastighet til Internett.

OBS: For at kunne høre opplesingen er det viktig at du har satt på og skrudd opp lyden på din PC.

JavaScript

For at kunne benytte opplesningsfunksjonene skal Java Script være aktiveres i Internet Explorer. Det gjør du ved at velge ’Funksjoner-> Internettinnstillinger -> fanebladet Sikkerhet -> knappen Brukerdefinert’.

I dialogboksen ’Innstillinger for sikkerhet’ velges funksjonen Aktivér under: Script, Scripting af Java-applets, Tillat innsettelse via script. Strekverdi - dvs. med enkelt anførselstegn (’) omkring.